EN

Anthony’s work looks like a nonlinear photo album of everyday life. The format doesn’t impose a rhythm, rather it encourages to reflect about time. Standalone image combinations - twitches in the flux - are brought together in a composition that is never completely finished or at rest. The succession of visual obstacles, contrasts and matches creates unrest reminiscent of the impatient quest of human beings for harmony between extremes within and the world that surrounds them. This photographic work originated from his interest in graphics and printing techniques. Following scanning experiments from (135) film and photocopies, the images are presented in self-designed zines; printed on light copier paper.

NL

Het werk van Anthony oogt als een niet-lineair fotoalbum van het dagelijkse leven. De vorm dwingt geen ritme op, hij zet eerder aan tot reflectie over tijd. Losstaande beeldcombinaties - haperingen in de flux - worden samengebracht in een compositie die nooit helemaal klaar of in rust is. De opvolging van visuele belemmeringen, contrasten en gelijken creëren een onrust die doet denken aan de ongeduldige zoektocht van de mens naar harmonie tussen uitersten binnenin en de wereld die hem omringt. Dit fotografisch werk is ontstaan vanuit zijn interesse voor grafiek en druktechnieken. Na scan-experimenten vanaf (kleinbeeld) film en fotokopieën worden de beelden gepresenteerd in zelf gelay-oute zines; geprint op licht papier.